Daftarkan e-mail anda dan dapatkan penawaran menarik dari Toko Semuada

*Jangan lupa aktivasi melalui e-mail yang kami kirim

0337. CARGO - ASUAN - 1564278
0336. DAKOTA - ARA GIANTURY - 2982065
0335. JNE - DESY LEVINNA - DPKAB06985976514
0334. JNE - IBU ADHE - DPKAB06985996114
0333. JNE - MARIANA - DPKAB06986050214
0332. JNE - NISA RISTAWATI - DPKAB06986030614
0331. JNE - NOVA ISTI - DPKAB06986020814
0330. JNE - PUTRI/INDRA - CGKD804145941714
0329. JNE - WILIS - DPKAB06986001214
0328. MEX - NITA - 1564445
0327. POS - KASMAWATI S,PD - 13860639960
0326. POS - LAILATUL SILFIA - ***

0325. CARGO - M. ARIF AMRULLAH - 1564277
0324. DAKOTA - ROSYIDAH - 2981578
0323. JNE - ANNISA DIAN - DPKBU00667371714
0322. JNE - BENY EVAN SUKISNA - CGKAK02146184414
0321. JNE - ELLA UMMU SYAHLA - DPKBU00667381514
0320. JNE - MUHAMAD SOFIAN - CGKAK02144514814
0319. JNE - OPICK - CGKD804133344914
0318. JNE - SUDARMI KANTI - DPKBU00667402714
0317. POS - MHD TEGUH HANDIKA - 13899965208
0316. POS - ROHANI MALAU - 12392609082
0315. POS - ROHANI MALAU - 13899965282

0314. JNE - CALLYSTA - CGKAK02139492314
0313. JNE - GISELLA - CGKAK02144843014
0312. JNE - INDRI PUSPITA SARI - DPKBU00663433314
0311. JNE - KHOLISAH - CGKD804127334114
0310. JNE - RIA OCTOVIANY - CGKAK02139603314
0309. JNE - SRI RATNA WULAN - DPKBU00663403914
0308. JNE - TRI MARYANI - CGKAK02139712714
0307. JNE - UMIE KALSUM - CGKAK02139642514
0306. JNE - UMIE KALSUM - CGKD804127603514
0305. WAHANA - RAI - 8800003184420
0304. WAHANA - RIEKA APRIANI - 8800003181129
0303. WAHANA - SELVI DEBORA - 800003185788
0302. WAHANA - TETY FADHYLA SENA - ***
0301. WAHANA - TETY FADHYLA SENA - 8800003184337

0300. CARGO - WULAN - 1563782
0299. JNE - DEWI RATRI - DPKAB06954311014
0298. JNE - EMILIA - CGKD804119183514
0297. JNE - FIKA WIBAWANI - DPKAB06954459814
0296. JNE - M. WAHYU KUSWANTORO - DPKAB06954170614
0295. JNE - MAYA (IBU AAM) - CGKD804118582214
0294. JNE - NISA - DPKAB06954121614
0293. JNE - OLIH/ASTRI - CGKD804118314414
0292. JNE - PUJI LESTARI / TARI - CGKAK02130535814
0291. JNE - RISMAYANTI - DPKAB06954389614
0290. JNE - SRI PURWATI - CGKAK02130893414

0289. JNE - ADE YULIAWATI - CGKAK02123236314
0288. JNE - ADE YULIAWATI - DPKAB06942801014
0287. JNE - BETTY EFFENDY - CGKD804110236814
0286. JNE - DAISY FINANCE - CGKD804118722614
0285. JNE - DAVID SUGANDHI - CGKD804118562614
0284. JNE - ENDRI WULANDARI - CGKD804110326614
0283. JNE - ENONG/WAHYUNI EKANINGSIH - DPKAB06942620414
0282. JNE - ESSA - DPKAB06942878614
0281. JNE - HERLINA - DPKAB06942859014
0280. JNE - JEANNY SALIM - DPKAB06942769214
0279. JNE - JESSICA GHO - DPKAB06942679414
0278. JNE - KURNIA - DPKAB06942739814
0277. JNE - MARDYANI INDAH UTAMI - DPKAV00710792414
0276. JNE - MIRA - DPKAB06942700414
0275. JNE - PUTU DIAN - DPKAB06942641014
0274. JNE - RANI FITRIANI - CGKD804110465414
0273. POS - RISKHI ANDRIANI - 12392618992
0272. POS - RISKHI ANDRIANI - 12392607797
0271. POS - SALLY DARMAT - 13899957528
0270. WAHANA - DR. DESSY ARFIANI - 8800003180434
0269. WAHANA - DRG AGUS LINARTIO/DIANAEDWINA - 8800003171541
0268. WAHANA - EKA NURWAHYUNI - 8800003174361
0267. WAHANA - HANIFA LUTHFIANA - 8800003167259
0266. WAHANA - SHERLY DWI LESTARI - 8800003174313
0265. WAHANA - VINAS / JANE - 8800003174458
0264. WAHANA - YUANDITA - 8800003171450

0263. CARGO - HETTY GOSYANTO - 1563513
0262. JNE - DWI RIZKI SEPTIANA PUTRI - DPKAB06954231014
0261. JNE - IMELDA VALENTINA - CGKAK02124294814
0260. JNE - NUNUK - CGKD804107902714
0259. POS - RISKA AGUSTINA - 13899963017

0258. JNE - ARIEN - CGKD804103494114
0257. JNE - KIKI RIZKI AMALIA - DPKBU00650065414
0256. JNE - TRUSTIA RIZQANDRU - DPKBU00650085014
0255. MEX - SERKA TRI SATYA BHAYANGKARA - 088323

0254. DAKOTA - IBU AYU/BP. YANDI - 2969683
0253. JNE - AFRIANI - DPKBU00646612414
0252. JNE - AI MUTIA - CGKD804100485214
0251. JNE - BELLA - DPKBU00646571614
0250. JNE - DIANA / BANK COMMONWEALTH - DPKBU00650045814
0249. JNE - DINNY/INU - DPKBU00646641814
0248. JNE - ELLSY NOVITA - CGKD804095163914
0247. JNE - IKA NOVIYANI - DPKBU00646591214
0246. JNE - KATHERINE - CGKD804095802314
0245. JNE - KENI AMELIA - DPKBU00646622214
0244. JNE - PIAH SOFIAH - CGKAK02107573514
0243. JNE - RENI NURAINI - ***
0242. JNE - WAHYU - DPKBU00646651614
0241. JNE - WAVIYATUL AHDI - 8888100257160
0240. JNE - WULAN PRASETYO - DPKBU00646581414

0239. JNE - AVIANTI PUTRI - DPKBU00643742314
0238. JNE - DIAN TEBU - CGKAK02102516214
0237. JNE - INTAN NURCAHAYANI - DPKBU00642812814
0236. JNE - IRMA - DPKAB06929011314
0235. JNE - RIZKA NURYANTI - CGKD804087970114
0234. JNE - TERA RAISZANDY - DPKBU00642803014
0233. JNE - YULIA ERNAWATI - DPKBU00643712914
0232. POS - ANITA RATNA - 13899955519
0231. WAHANA - YOVITA LIEM - 8800003153852

0230. CARGO - HADIJAH TALIB - 1652743
0229. JNE - ARYANTO - DPKBU00642822614
0228. JNE - DEWI RETNO - DPKAB06891022514
0227. JNE - HJ.SITI KHAERIYAH - DPKBU006428
0226. JNE - MAWADDAH - DPKAB06891131914
0225. JNE - NANA ANDREAS - DPKAB06890948814
0224. JNE - PUTRI PARAMITA - CGKAK02093106314
0223. JNE - RIKA ANDRIANI SARI - DPKAB06890997814
0222. JNE - RIZKA - DPKAB06891061714
0221. JNE - YULI FITRIANI - DPKAB06891112314
0220. WAHANA - EVELINE - 8800003152685
0219. WAHANA - EVELINE - 8800003152748
0218. WAHANA - EVELINE - 8800003152777
0217. WAHANA - EVELINE - 8800003152884
0216. WAHANA - NANCY P. DEWI - 8888100251753

0215. DAKOTA - MEGA - 2969040
0214. JNE - BP.WAHYU INDRIA SONY - DPKAB06877818114
0213. JNE - DENA - CGKD804074692014
0212. JNE - DIRA NURMALASARI - CGKD804080056214
0211. JNE - IBU DAYU TARA - DPKAB06877857314
0210. JNE - NUR A.J - DPKAB06877796914
0209. JNE - ONEKA - DPKAB06877808314
0208. JNE - REGGIE - DPKAB06877827914
0207. JNE - RENNY - CGKD804073284114
0206. JNE - RINI PUSPITA - CGKD804073194314
0205. JNE - YATI SALIM - CGKD804073493114
0204. POS - ANDI NUGROHO - 13899953613
0203. POS - DR. PUTRI HIDAYASYAH P.L - 12996113950
0202. WAHANA - JESSI FEBRIANTI - 8800003143255
0201. WAHANA - JESSI FEBRIANTI - 8800003151860

0200. CARGO - CHICI TORY - 1652428
0199. JNE - FRANSISKA PUTRI - DPKBU00632803214
0198. POS - CICILIA YULIATI RUSDYANTARI - 13899953539

0197. JNE - ERWIEN RAHADIYANTO - CKGAK02075135514
0196. JNE - KRISTIN - CGKD804059083514
0195. JNE - RINA GULETTA - DPKAB06846539814
0194. JNE - RITA PUJI ASTUTI - CGKD804059063914
0193. JNE - WIWIN - DPKAB06846510214
0192. JNE - YUDITH ARIANDA - CKGAK02074473814

0191. CARGO - NERYLIA PAULINA - 1652028
0190. JNE - DEVI RATNA - DPKBU00628372214
0189. JNE - EVI SEPTIANI - CGKD804053803714
0188. JNE - FINA - CGKAK02068005814
0187. JNE - MEYLINA SELISTYAWATI - CGKD804059313714
0186. JNE - MEYLINA SELISTYAWATI - CKGAK02075205714
0185. JNE - NEDA INDIRAWATI - CGKD804053852714
0184. JNE - NERYLIA PAULINA - DPKAB06846559414
0183. JNE - NITA - CGKD804053813514
0182. JNE - PIAH SOFIAH - CGKAK02068183814
0181. JNE - RISMA - CGKD804053782514
0180. JNE - SARTIKA TOGATOROP - CGKD804053753114

0179. JNE - ADE YULIAWATI - CGKAK02067922114
0178. JNE - BENYAMIN TANGKE - CGKD804049323714
0177. JNE - DODY NUGRAHA - DPKBU00624642814
0176. JNE - IRA ASMAWIAH - CGKD804046373614
0175. JNE - LAKSHMI PUSPITORINI - CGKD804046025814
0174. JNE - LUNNI GAYATRI - DPKBU00624713014
0173. JNE - UPIK KUROTA AINI - DPKBU00624603614
0172. JNE - YUNI RAHMAWATI AGUSTINI - DPKBU00624672214
0171. POS - NUNU - 13899950358
0170. WAHANA - RIBKA - 8800003124926
0169. WAHANA - RITA ERMAWATI - 8888100257158

0168. JNE - DENNIE RAMON - CGKAK0203952914
0167. JNE - ALVANIA SAPTA - DPKBU00620882414
0166. JNE - DINI / AFI DEWANTO - DPKBU00620962414
0165. JNE - FINA (ETHAN'S SHOP) - CGKAK0206592814
0164. JNE - IRMA - CGKD804039652114
0163. JNE - JONTY / ICHSAN SYAH - CGKAK0206563414
0162. JNE - LARAS - CGKD804039691314
0161. JNE - NENI ANDRI - DPKBU00621026514
0160. JNE - RIA ANGGRAINI - DPKBU00620991814
0159. JNE - SESILIA YOVITA GINTING - CGKD804039612914
0158. JNE - SITI AISYAH - CGKAK0206534014
0157. JNE - SITI AISYAH - CGKD804039572114
0156. JNE - STEFANUS FENDY - CGKD804046314814
0155. JNE - TAMI - CGKAK0206672814
0154. JNE - WENNY ANDRIANI - DPKBU00620853014

0153. JNE - AYU RAHMANIA - DPKBU00618413214
0152. JNE - DEWI RETNO - DPKBU00618392014
0151. JNE - DIAH PRATIWI - CGKD804033892314
0150. JNE - DIANA DWI ASTUTI - DPKBU00618323414
0149. JNE - DINA - DPKBU00618403414
0148. JNE - DR.VIRANTI ADYANITA - DPKBU00618362614
0147. JNE - DYAH LARAS UTAMI - CGKAK02046415014
0146. JNE - DYAH LARAS UTAMI - CGKD804032873014
0145. JNE - JEANNY SALIM - DPKBU00618382214
0144. JNE - MERLIN - CGKAK02046145614
0143. JNE - NISSA ANGGINA - DPKBU00618343014
0142. JNE - NONNY - CGKD804039492114
0141. JNE - PERMATASARI - CGKD804032824014
0140. JNE - UMI KALSUM - DPKBU00620933014
0139. POS - FITRY AUGUSTINE - 13899950332

0138. DAKOTA - AFRINI MEGA - 2944114
0137. JNE - ADE NURHAYATI - DPKBU00613344514
0136. JNE - AKHYAR - CGKAK02045225914
0135. JNE - AKHYAR - CGKAK02045255314
0134. JNE - BENY ZULYANTO - DPKBU00613354314

0133. HERONA - RAISIKA - 07348
0132. JNE - AGNES ENDAH - CGKD804018404614
0131. JNE - LISTA - CKGAK02036833214
0130. JNE - RATIH - DPKBU00611604714
0129. JNE - RINTA SEPTY AMANDA - CGKD804019552914
0128. JNE - VIVI - CKGAK02035394314
0127. JNE - YUKE - DPKBU00611583514
0126. JNE - ZAELY GOESNAEDI - DPKBU00611573714
0125. WAHANA - NASOKHA (DIVISI TEKNIK) - 8800003100731
0124. WAHANA - SANTY RISKA AGUSTINA - 8888100248066
0123. WAHANA - SANTY RISKA AGUSTINA - 8888100248067

0122. DAKOTA - YANNUR HAMIDAH SIMATUPANG/MAWARDI - 2943406
0121. JNE - CE KAKA/NANA - CGKAK02028155214
0120. JNE - DR.MEINY SETIAWAN - CGKD804012226814
0119. JNE - FARIDA ANDRIANI - DPKBU00608482014
0118. JNE - HERONA - 07200
0117. JNE - JOHN NAINGGOLAN - CGKAK02027444514
0116. JNE - JOHN NAINGGOLAN - CGKD804012346014
0115. JNE - NURUL HUSNA - CGKD804012336214
0114. JNE - PUTRI/INDRA - DPKBU00608442814
0113. JNE - SUSIANI - DPKBU00608433014
0112. JNE - TANIA - DPKBU00608462414
0111. POS - (HELIY M NUR) HARISA.SAIN (ICHA) / H.UDIN - 13800997563
0110. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8888100248052
0109. WAHANA - YOVITA LIEM - 8800003096064
0108. WAHANA - YOVITA LIEM - 8800003097293

0107. JNE - ELISABETH DWIANA SETIANI - CGKD804004095814
0106. JNE - DEWANTI PRABANDARI - CGKAK02023195914
0105. JNE - DEWANTI PRABANDARI - CGKD804004923614
0104. JNE - FANNY KAULA - DPKBU00603792114
0103. JNE - IRENE MELLISA - ***
0102. JNE - LAILA FAJRI - DPKBU00603782314
0101. JNE - NANCY - DPKBU00603862314
0100. JNE - NI NYOMAN MEYSAVITRI - CGKAK02027493514
0099. JNE - REGGIE - DPKBU00603842714
0098. JNE - SENDY NANCYLIA - CGKD804004892614
0097. POS - YULI - 13800996180
0096. WAHANA - FITRI SUSANTI - 8800003091026
0095. WAHANA - PUTI ANDIANI - 8888100256483

0094. JNE - ANTO - CGKD803999278814
0093. JNE - ARYANTO - DPKBU00600734214
0092. JNE - AYU ADI - CGKD803997241014
0091. JNE - AYU SUSANTO - CGKAK02014914214
0090. JNE - DIAN PUTRI - DPKBU00603803514
0089. JNE - DIAN PUTRI - CGKAK02022117814
0088. JNE - DIANA - CGKD804003834114
0087. JNE - FITRI NURHAYATI - CGKD803997111014
0086. JNE - HESTI SURYANI - CGKAK02021834914
0085. JNE - HESTI SURYANI - DPKBU00600744014
0084. JNE - IBU IPUNK - CGKAK02007464514
0083. JNE - IMAS RODIAH - DPKBU00600704814
0082. JNE - LANY - DPKBU00600763614
0081. JNE - LIA ASTRIANA - CGKAK02014804814
0080. JNE - LISTIYANTI RAHAYU - CGKAK02007524914
0079. JNE - LISTIYANTI RAHAYU - CGKAK02007853114
0078. JNE - MEILISA/DAVID - CGKAK02014734614
0077. MEX - ANWAR LUHUR/ AHONG - 028005
0076. POS - ENDANG RATNA W - 13637475378
0075. POS - ENDANG RATNA W - 13800995674
0074. POS - PIPIH SITI APIPAH - 13800996193
0073. POS - RIF'ANI FAREZANI (MUZAYIN) - 13637475365
0072. POS - RIF'ANI FAREZANI (MUZAYIN) - 13800995707
0071. POS - TRI IDAMANTI - 13866044738
0070. WAHANA - IBU NATALIA - 8800003085015
0069. WAHANA - RATNA DEWI - 8800003083525
0068. WAHANA - SANTI FITRIANI SANTOSO - 8800003083200

0067. JNE - ALESSA PUTRI - DPKBU00596172614
0066. JNE - ANISA NURUL JANNAH - DPKBU00596063214
0065. JNE - DHANANG SUSANTO - DPKBU00600753814
0064. JNE - DIAH PRATIWI - CGKD803992669514
0063. JNE - DIAH PRATIWI - DPKBU00596223214
0062. JNE - DODY / PUTRI - DPKBU00596153014
0061. JNE - IBU IPUNK - CGKAK02007724114
0060. JNE - LENNY - CGKD803990599914
0059. JNE - LEONIE - CGKD803990540914
0058. JNE - LISTIYANTI RAHAYU - CGKAK02008185014
0057. JNE - MOHAMAD WAHYU - DPKBU00596133414
0056. JNE - NANDA RAHMAWATI - DPKBU00596203614
0055. JNE - NATA LENNY - CGKD803989648014
0054. JNE - RITA SAHARA - DPKBU00596092614
0053. JNE - TETY FADHYLA SENA - DPKBU00596182414
0052. WAHANA - (MACHIA) ZICO/LINDA - 8800003077388
0051. WAHANA - NINA/ICAA - 8888100248055
0050. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8888100248053
0049. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8800003076750
0048. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8888100207548

0047. JNE - ARI NUGRAHENI - DPKAB06722471414
0046. JNE - CRISTA NATALI - DPKBU00592193414
0045. JNE - ELFA SILFIANA - DPKBU00592224414
0044. JNE - FITRI NURHAYATI - CGKD803983022614
0043. JNE - LUBNA - DPKBU00592173814
0042. JNE - YUNESA ORIZA SAFITRI - CGKD803983421014
0041. POS - AYU RAHMANIA - 13866014707
0040. POS - NADYA - 13800995278
0039. WAHANA - SANTY RISKA AGUSTINA - 8888930368025

0038. JNE - ESIE HAYUNDIAR - DPKBU00590194014
0037. JNE - FATAH NUR KHOLIFAAH (BPK. SUMARDI) - DPKBU00590215214
0036. JNE - PIAH SOFIAH - CGKD803978299114
0035. JNE - SHINTA TARMIZI - CGKD803975121814
0034. JNE - SILVIA M. WIJAYA - CGKAK01994112514
0033. JNE - SILVIA M. WIJAYA - DPKBU00590234814
0032. POS - MIRZA MIYAYANI - 13746149749
0031. POS - SUPRIYADI - 13800994593
0030. WAHANA - HENGKY IRAWAN - 8800003067251

0029. JNE - ANGELINA HERYAWAN - ***
0028. JNE - ASRI RAHAYUNINGSIH - DPKAB06702372214
0027. JNE - AULIA AGUSTINA PRATIWI - CGKAK01986569514
0026. JNE - FENTI ARIANI - CGKD803970889314
0025. JNE - IIS MUSFIROH - DPKAB06702413014
0024. JNE - MISNAWATI - CGKD803969478614
0023. JNE - RISE - CGKD803975081014
0022. JNE - TRINI - CGKD803970281714
0021. JNE - VELLIEN SARI UTAMI - ***
0020. JNE - YAYI DITA NIRMALA - DPKAB06702452214
0019. JNE - YUNI SISWANTI/ PARIJAT - DPKAB06702422814
0018. JNE - YUSIANA WITRI - CGKD803969369214
0017. POS - ENDAH RAHAYUNINGSIH - ***
0016. POS - GAGUK HANAFI / NAZLA - 13800994639
0015. WAHANA - AJENG - 8888930368038
0014. WAHANA - ESTY DWI NURAENY - 8800003061388
0013. WAHANA - MONIQUE - 8888930368036
0012. WAHANA - WISA AMIRA MARETA - 8888930368037

0011. JNE - (HENGKY IRAWAN) - DPKBU00583712514
0010. JNE - (JOHNNY SOENARTO) MERCIES - DPKBU00583732114
0009. JNE - ALDIN - DPKBU00583702714
0008. JNE - ASTERIA - CGKD803962291114
0007. JNE - BUDI NUGRAHA DEWANTORO - CGKD803962281314
0006. JNE - FITHRIE ( BUNDANYA NADIA ) - CGKD803963241814
0005. JNE - MARLINA SARI - CGKD803963191214
0004. JNE - YUNI CITRA AMELIA - CGKD803962740114
0003. JNE - YUNI CITRA AMELIA - DPKBU00583691314
0002. MEX - EDY MASTARI - 016373
0001. POS - BERGAS NIRBITA - 13746149752


  • Kami Menggunakan Jasa Eksepedisi Jne/Pos/Wahana
  • Untuk Jasa Ekspedisi Jne/Pos/Wahana, Pengiriman Dilakukan Setiap Hari
  • Setiap Transaksi Akan Diusahakan Untuk Dikirim Ke Jasa Ekspedisi Pada Hari Yang Sama
  • Jika Hari Libur/Tanggal Merah Barang Dikirim Di Hari Kerja Berikutnya
  • Hari Libur/Tanggal Merah Slow Respon (Harap Maklum Family Time)
  • Selain Jasa Ekspedisi Jne/Pos/Wahana, Pengiriman Akan Di Jadwalkan Pada Hari Tertentu
  • Packing Aman, Rapih Dan Dibungkus Plastik
  • Untuk Kiriman Dengan Berat Volumetrik Tertentu Ditambahkan Packing Dus Diluar Dus Kemasan Produk + Sticker Fragile
  • No Resi Akan Diinformasikan Pada Malam Hari Melalui Sms/Whatsapp/Bbm

 
 
 
Oleh Bunda Salsabila
Informasi dan pemesanan via sms/whatsapp di 081310623755

Semuada.com

Bu, Allah itu ada dimana?  Nak, Allah itu dekat dengan kita, Allah itu selalu ada di hati setiap orang saleh. Termasuk di hatimu sayang, makanya Allah itu ada dimanapun kamu berada

Product Category

Informasi dan Pemesanan

SMS Only & Whatsapp:
0813 1062 3755
 
BBM Channel:
C003AEA89
 
PIN BB:
7C3E9A07
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
    

Find us on Social Media

 

 

 

 

Di Facebook

Di Instagram

Di Twitter

Di Pinterest

a