Daftarkan e-mail anda dan dapatkan penawaran menarik dari Toko Semuada

*Jangan lupa aktivasi melalui e-mail yang kami kirim

0337. CARGO - ASUAN - 1564278
0336. DAKOTA - ARA GIANTURY - 2982065
0335. JNE - DESY LEVINNA - DPKAB06985976514
0334. JNE - IBU ADHE - DPKAB06985996114
0333. JNE - MARIANA - DPKAB06986050214
0332. JNE - NISA RISTAWATI - DPKAB06986030614
0331. JNE - NOVA ISTI - DPKAB06986020814
0330. JNE - PUTRI/INDRA - CGKD804145941714
0329. JNE - WILIS - DPKAB06986001214
0328. MEX - NITA - 1564445
0327. POS - KASMAWATI S,PD - 13860639960
0326. POS - LAILATUL SILFIA - ***

0325. CARGO - M. ARIF AMRULLAH - 1564277
0324. DAKOTA - ROSYIDAH - 2981578
0323. JNE - ANNISA DIAN - DPKBU00667371714
0322. JNE - BENY EVAN SUKISNA - CGKAK02146184414
0321. JNE - ELLA UMMU SYAHLA - DPKBU00667381514
0320. JNE - MUHAMAD SOFIAN - CGKAK02144514814
0319. JNE - OPICK - CGKD804133344914
0318. JNE - SUDARMI KANTI - DPKBU00667402714
0317. POS - MHD TEGUH HANDIKA - 13899965208
0316. POS - ROHANI MALAU - 12392609082
0315. POS - ROHANI MALAU - 13899965282

0314. JNE - CALLYSTA - CGKAK02139492314
0313. JNE - GISELLA - CGKAK02144843014
0312. JNE - INDRI PUSPITA SARI - DPKBU00663433314
0311. JNE - KHOLISAH - CGKD804127334114
0310. JNE - RIA OCTOVIANY - CGKAK02139603314
0309. JNE - SRI RATNA WULAN - DPKBU00663403914
0308. JNE - TRI MARYANI - CGKAK02139712714
0307. JNE - UMIE KALSUM - CGKAK02139642514
0306. JNE - UMIE KALSUM - CGKD804127603514
0305. WAHANA - RAI - 8800003184420
0304. WAHANA - RIEKA APRIANI - 8800003181129
0303. WAHANA - SELVI DEBORA - 800003185788
0302. WAHANA - TETY FADHYLA SENA - ***
0301. WAHANA - TETY FADHYLA SENA - 8800003184337

0300. CARGO - WULAN - 1563782
0299. JNE - DEWI RATRI - DPKAB06954311014
0298. JNE - EMILIA - CGKD804119183514
0297. JNE - FIKA WIBAWANI - DPKAB06954459814
0296. JNE - M. WAHYU KUSWANTORO - DPKAB06954170614
0295. JNE - MAYA (IBU AAM) - CGKD804118582214
0294. JNE - NISA - DPKAB06954121614
0293. JNE - OLIH/ASTRI - CGKD804118314414
0292. JNE - PUJI LESTARI / TARI - CGKAK02130535814
0291. JNE - RISMAYANTI - DPKAB06954389614
0290. JNE - SRI PURWATI - CGKAK02130893414

0289. JNE - ADE YULIAWATI - CGKAK02123236314
0288. JNE - ADE YULIAWATI - DPKAB06942801014
0287. JNE - BETTY EFFENDY - CGKD804110236814
0286. JNE - DAISY FINANCE - CGKD804118722614
0285. JNE - DAVID SUGANDHI - CGKD804118562614
0284. JNE - ENDRI WULANDARI - CGKD804110326614
0283. JNE - ENONG/WAHYUNI EKANINGSIH - DPKAB06942620414
0282. JNE - ESSA - DPKAB06942878614
0281. JNE - HERLINA - DPKAB06942859014
0280. JNE - JEANNY SALIM - DPKAB06942769214
0279. JNE - JESSICA GHO - DPKAB06942679414
0278. JNE - KURNIA - DPKAB06942739814
0277. JNE - MARDYANI INDAH UTAMI - DPKAV00710792414
0276. JNE - MIRA - DPKAB06942700414
0275. JNE - PUTU DIAN - DPKAB06942641014
0274. JNE - RANI FITRIANI - CGKD804110465414
0273. POS - RISKHI ANDRIANI - 12392618992
0272. POS - RISKHI ANDRIANI - 12392607797
0271. POS - SALLY DARMAT - 13899957528
0270. WAHANA - DR. DESSY ARFIANI - 8800003180434
0269. WAHANA - DRG AGUS LINARTIO/DIANAEDWINA - 8800003171541
0268. WAHANA - EKA NURWAHYUNI - 8800003174361
0267. WAHANA - HANIFA LUTHFIANA - 8800003167259
0266. WAHANA - SHERLY DWI LESTARI - 8800003174313
0265. WAHANA - VINAS / JANE - 8800003174458
0264. WAHANA - YUANDITA - 8800003171450

0263. CARGO - HETTY GOSYANTO - 1563513
0262. JNE - DWI RIZKI SEPTIANA PUTRI - DPKAB06954231014
0261. JNE - IMELDA VALENTINA - CGKAK02124294814
0260. JNE - NUNUK - CGKD804107902714
0259. POS - RISKA AGUSTINA - 13899963017

0258. JNE - ARIEN - CGKD804103494114
0257. JNE - KIKI RIZKI AMALIA - DPKBU00650065414
0256. JNE - TRUSTIA RIZQANDRU - DPKBU00650085014
0255. MEX - SERKA TRI SATYA BHAYANGKARA - 088323

0254. DAKOTA - IBU AYU/BP. YANDI - 2969683
0253. JNE - AFRIANI - DPKBU00646612414
0252. JNE - AI MUTIA - CGKD804100485214
0251. JNE - BELLA - DPKBU00646571614
0250. JNE - DIANA / BANK COMMONWEALTH - DPKBU00650045814
0249. JNE - DINNY/INU - DPKBU00646641814
0248. JNE - ELLSY NOVITA - CGKD804095163914
0247. JNE - IKA NOVIYANI - DPKBU00646591214
0246. JNE - KATHERINE - CGKD804095802314
0245. JNE - KENI AMELIA - DPKBU00646622214
0244. JNE - PIAH SOFIAH - CGKAK02107573514
0243. JNE - RENI NURAINI - ***
0242. JNE - WAHYU - DPKBU00646651614
0241. JNE - WAVIYATUL AHDI - 8888100257160
0240. JNE - WULAN PRASETYO - DPKBU00646581414

0239. JNE - AVIANTI PUTRI - DPKBU00643742314
0238. JNE - DIAN TEBU - CGKAK02102516214
0237. JNE - INTAN NURCAHAYANI - DPKBU00642812814
0236. JNE - IRMA - DPKAB06929011314
0235. JNE - RIZKA NURYANTI - CGKD804087970114
0234. JNE - TERA RAISZANDY - DPKBU00642803014
0233. JNE - YULIA ERNAWATI - DPKBU00643712914
0232. POS - ANITA RATNA - 13899955519
0231. WAHANA - YOVITA LIEM - 8800003153852

0230. CARGO - HADIJAH TALIB - 1652743
0229. JNE - ARYANTO - DPKBU00642822614
0228. JNE - DEWI RETNO - DPKAB06891022514
0227. JNE - HJ.SITI KHAERIYAH - DPKBU006428
0226. JNE - MAWADDAH - DPKAB06891131914
0225. JNE - NANA ANDREAS - DPKAB06890948814
0224. JNE - PUTRI PARAMITA - CGKAK02093106314
0223. JNE - RIKA ANDRIANI SARI - DPKAB06890997814
0222. JNE - RIZKA - DPKAB06891061714
0221. JNE - YULI FITRIANI - DPKAB06891112314
0220. WAHANA - EVELINE - 8800003152685
0219. WAHANA - EVELINE - 8800003152748
0218. WAHANA - EVELINE - 8800003152777
0217. WAHANA - EVELINE - 8800003152884
0216. WAHANA - NANCY P. DEWI - 8888100251753

0215. DAKOTA - MEGA - 2969040
0214. JNE - BP.WAHYU INDRIA SONY - DPKAB06877818114
0213. JNE - DENA - CGKD804074692014
0212. JNE - DIRA NURMALASARI - CGKD804080056214
0211. JNE - IBU DAYU TARA - DPKAB06877857314
0210. JNE - NUR A.J - DPKAB06877796914
0209. JNE - ONEKA - DPKAB06877808314
0208. JNE - REGGIE - DPKAB06877827914
0207. JNE - RENNY - CGKD804073284114
0206. JNE - RINI PUSPITA - CGKD804073194314
0205. JNE - YATI SALIM - CGKD804073493114
0204. POS - ANDI NUGROHO - 13899953613
0203. POS - DR. PUTRI HIDAYASYAH P.L - 12996113950
0202. WAHANA - JESSI FEBRIANTI - 8800003143255
0201. WAHANA - JESSI FEBRIANTI - 8800003151860

0200. CARGO - CHICI TORY - 1652428
0199. JNE - FRANSISKA PUTRI - DPKBU00632803214
0198. POS - CICILIA YULIATI RUSDYANTARI - 13899953539

0197. JNE - ERWIEN RAHADIYANTO - CKGAK02075135514
0196. JNE - KRISTIN - CGKD804059083514
0195. JNE - RINA GULETTA - DPKAB06846539814
0194. JNE - RITA PUJI ASTUTI - CGKD804059063914
0193. JNE - WIWIN - DPKAB06846510214
0192. JNE - YUDITH ARIANDA - CKGAK02074473814

0191. CARGO - NERYLIA PAULINA - 1652028
0190. JNE - DEVI RATNA - DPKBU00628372214
0189. JNE - EVI SEPTIANI - CGKD804053803714
0188. JNE - FINA - CGKAK02068005814
0187. JNE - MEYLINA SELISTYAWATI - CGKD804059313714
0186. JNE - MEYLINA SELISTYAWATI - CKGAK02075205714
0185. JNE - NEDA INDIRAWATI - CGKD804053852714
0184. JNE - NERYLIA PAULINA - DPKAB06846559414
0183. JNE - NITA - CGKD804053813514
0182. JNE - PIAH SOFIAH - CGKAK02068183814
0181. JNE - RISMA - CGKD804053782514
0180. JNE - SARTIKA TOGATOROP - CGKD804053753114

0179. JNE - ADE YULIAWATI - CGKAK02067922114
0178. JNE - BENYAMIN TANGKE - CGKD804049323714
0177. JNE - DODY NUGRAHA - DPKBU00624642814
0176. JNE - IRA ASMAWIAH - CGKD804046373614
0175. JNE - LAKSHMI PUSPITORINI - CGKD804046025814
0174. JNE - LUNNI GAYATRI - DPKBU00624713014
0173. JNE - UPIK KUROTA AINI - DPKBU00624603614
0172. JNE - YUNI RAHMAWATI AGUSTINI - DPKBU00624672214
0171. POS - NUNU - 13899950358
0170. WAHANA - RIBKA - 8800003124926
0169. WAHANA - RITA ERMAWATI - 8888100257158

0168. JNE - DENNIE RAMON - CGKAK0203952914
0167. JNE - ALVANIA SAPTA - DPKBU00620882414
0166. JNE - DINI / AFI DEWANTO - DPKBU00620962414
0165. JNE - FINA (ETHAN'S SHOP) - CGKAK0206592814
0164. JNE - IRMA - CGKD804039652114
0163. JNE - JONTY / ICHSAN SYAH - CGKAK0206563414
0162. JNE - LARAS - CGKD804039691314
0161. JNE - NENI ANDRI - DPKBU00621026514
0160. JNE - RIA ANGGRAINI - DPKBU00620991814
0159. JNE - SESILIA YOVITA GINTING - CGKD804039612914
0158. JNE - SITI AISYAH - CGKAK0206534014
0157. JNE - SITI AISYAH - CGKD804039572114
0156. JNE - STEFANUS FENDY - CGKD804046314814
0155. JNE - TAMI - CGKAK0206672814
0154. JNE - WENNY ANDRIANI - DPKBU00620853014

0153. JNE - AYU RAHMANIA - DPKBU00618413214
0152. JNE - DEWI RETNO - DPKBU00618392014
0151. JNE - DIAH PRATIWI - CGKD804033892314
0150. JNE - DIANA DWI ASTUTI - DPKBU00618323414
0149. JNE - DINA - DPKBU00618403414
0148. JNE - DR.VIRANTI ADYANITA - DPKBU00618362614
0147. JNE - DYAH LARAS UTAMI - CGKAK02046415014
0146. JNE - DYAH LARAS UTAMI - CGKD804032873014
0145. JNE - JEANNY SALIM - DPKBU00618382214
0144. JNE - MERLIN - CGKAK02046145614
0143. JNE - NISSA ANGGINA - DPKBU00618343014
0142. JNE - NONNY - CGKD804039492114
0141. JNE - PERMATASARI - CGKD804032824014
0140. JNE - UMI KALSUM - DPKBU00620933014
0139. POS - FITRY AUGUSTINE - 13899950332

0138. DAKOTA - AFRINI MEGA - 2944114
0137. JNE - ADE NURHAYATI - DPKBU00613344514
0136. JNE - AKHYAR - CGKAK02045225914
0135. JNE - AKHYAR - CGKAK02045255314
0134. JNE - BENY ZULYANTO - DPKBU00613354314

0133. HERONA - RAISIKA - 07348
0132. JNE - AGNES ENDAH - CGKD804018404614
0131. JNE - LISTA - CKGAK02036833214
0130. JNE - RATIH - DPKBU00611604714
0129. JNE - RINTA SEPTY AMANDA - CGKD804019552914
0128. JNE - VIVI - CKGAK02035394314
0127. JNE - YUKE - DPKBU00611583514
0126. JNE - ZAELY GOESNAEDI - DPKBU00611573714
0125. WAHANA - NASOKHA (DIVISI TEKNIK) - 8800003100731
0124. WAHANA - SANTY RISKA AGUSTINA - 8888100248066
0123. WAHANA - SANTY RISKA AGUSTINA - 8888100248067

0122. DAKOTA - YANNUR HAMIDAH SIMATUPANG/MAWARDI - 2943406
0121. JNE - CE KAKA/NANA - CGKAK02028155214
0120. JNE - DR.MEINY SETIAWAN - CGKD804012226814
0119. JNE - FARIDA ANDRIANI - DPKBU00608482014
0118. JNE - HERONA - 07200
0117. JNE - JOHN NAINGGOLAN - CGKAK02027444514
0116. JNE - JOHN NAINGGOLAN - CGKD804012346014
0115. JNE - NURUL HUSNA - CGKD804012336214
0114. JNE - PUTRI/INDRA - DPKBU00608442814
0113. JNE - SUSIANI - DPKBU00608433014
0112. JNE - TANIA - DPKBU00608462414
0111. POS - (HELIY M NUR) HARISA.SAIN (ICHA) / H.UDIN - 13800997563
0110. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8888100248052
0109. WAHANA - YOVITA LIEM - 8800003096064
0108. WAHANA - YOVITA LIEM - 8800003097293

0107. JNE - ELISABETH DWIANA SETIANI - CGKD804004095814
0106. JNE - DEWANTI PRABANDARI - CGKAK02023195914
0105. JNE - DEWANTI PRABANDARI - CGKD804004923614
0104. JNE - FANNY KAULA - DPKBU00603792114
0103. JNE - IRENE MELLISA - ***
0102. JNE - LAILA FAJRI - DPKBU00603782314
0101. JNE - NANCY - DPKBU00603862314
0100. JNE - NI NYOMAN MEYSAVITRI - CGKAK02027493514
0099. JNE - REGGIE - DPKBU00603842714
0098. JNE - SENDY NANCYLIA - CGKD804004892614
0097. POS - YULI - 13800996180
0096. WAHANA - FITRI SUSANTI - 8800003091026
0095. WAHANA - PUTI ANDIANI - 8888100256483

0094. JNE - ANTO - CGKD803999278814
0093. JNE - ARYANTO - DPKBU00600734214
0092. JNE - AYU ADI - CGKD803997241014
0091. JNE - AYU SUSANTO - CGKAK02014914214
0090. JNE - DIAN PUTRI - DPKBU00603803514
0089. JNE - DIAN PUTRI - CGKAK02022117814
0088. JNE - DIANA - CGKD804003834114
0087. JNE - FITRI NURHAYATI - CGKD803997111014
0086. JNE - HESTI SURYANI - CGKAK02021834914
0085. JNE - HESTI SURYANI - DPKBU00600744014
0084. JNE - IBU IPUNK - CGKAK02007464514
0083. JNE - IMAS RODIAH - DPKBU00600704814
0082. JNE - LANY - DPKBU00600763614
0081. JNE - LIA ASTRIANA - CGKAK02014804814
0080. JNE - LISTIYANTI RAHAYU - CGKAK02007524914
0079. JNE - LISTIYANTI RAHAYU - CGKAK02007853114
0078. JNE - MEILISA/DAVID - CGKAK02014734614
0077. MEX - ANWAR LUHUR/ AHONG - 028005
0076. POS - ENDANG RATNA W - 13637475378
0075. POS - ENDANG RATNA W - 13800995674
0074. POS - PIPIH SITI APIPAH - 13800996193
0073. POS - RIF'ANI FAREZANI (MUZAYIN) - 13637475365
0072. POS - RIF'ANI FAREZANI (MUZAYIN) - 13800995707
0071. POS - TRI IDAMANTI - 13866044738
0070. WAHANA - IBU NATALIA - 8800003085015
0069. WAHANA - RATNA DEWI - 8800003083525
0068. WAHANA - SANTI FITRIANI SANTOSO - 8800003083200

0067. JNE - ALESSA PUTRI - DPKBU00596172614
0066. JNE - ANISA NURUL JANNAH - DPKBU00596063214
0065. JNE - DHANANG SUSANTO - DPKBU00600753814
0064. JNE - DIAH PRATIWI - CGKD803992669514
0063. JNE - DIAH PRATIWI - DPKBU00596223214
0062. JNE - DODY / PUTRI - DPKBU00596153014
0061. JNE - IBU IPUNK - CGKAK02007724114
0060. JNE - LENNY - CGKD803990599914
0059. JNE - LEONIE - CGKD803990540914
0058. JNE - LISTIYANTI RAHAYU - CGKAK02008185014
0057. JNE - MOHAMAD WAHYU - DPKBU00596133414
0056. JNE - NANDA RAHMAWATI - DPKBU00596203614
0055. JNE - NATA LENNY - CGKD803989648014
0054. JNE - RITA SAHARA - DPKBU00596092614
0053. JNE - TETY FADHYLA SENA - DPKBU00596182414
0052. WAHANA - (MACHIA) ZICO/LINDA - 8800003077388
0051. WAHANA - NINA/ICAA - 8888100248055
0050. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8888100248053
0049. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8800003076750
0048. WAHANA - RUTH SIREGAR - 8888100207548

0047. JNE - ARI NUGRAHENI - DPKAB06722471414
0046. JNE - CRISTA NATALI - DPKBU00592193414
0045. JNE - ELFA SILFIANA - DPKBU00592224414
0044. JNE - FITRI NURHAYATI - CGKD803983022614
0043. JNE - LUBNA - DPKBU00592173814
0042. JNE - YUNESA ORIZA SAFITRI - CGKD803983421014
0041. POS - AYU RAHMANIA - 13866014707
0040. POS - NADYA - 13800995278
0039. WAHANA - SANTY RISKA AGUSTINA - 8888930368025

0038. JNE - ESIE HAYUNDIAR - DPKBU00590194014
0037. JNE - FATAH NUR KHOLIFAAH (BPK. SUMARDI) - DPKBU00590215214
0036. JNE - PIAH SOFIAH - CGKD803978299114
0035. JNE - SHINTA TARMIZI - CGKD803975121814
0034. JNE - SILVIA M. WIJAYA - CGKAK01994112514
0033. JNE - SILVIA M. WIJAYA - DPKBU00590234814
0032. POS - MIRZA MIYAYANI - 13746149749
0031. POS - SUPRIYADI - 13800994593
0030. WAHANA - HENGKY IRAWAN - 8800003067251

0029. JNE - ANGELINA HERYAWAN - ***
0028. JNE - ASRI RAHAYUNINGSIH - DPKAB06702372214
0027. JNE - AULIA AGUSTINA PRATIWI - CGKAK01986569514
0026. JNE - FENTI ARIANI - CGKD803970889314
0025. JNE - IIS MUSFIROH - DPKAB06702413014
0024. JNE - MISNAWATI - CGKD803969478614
0023. JNE - RISE - CGKD803975081014
0022. JNE - TRINI - CGKD803970281714
0021. JNE - VELLIEN SARI UTAMI - ***
0020. JNE - YAYI DITA NIRMALA - DPKAB06702452214
0019. JNE - YUNI SISWANTI/ PARIJAT - DPKAB06702422814
0018. JNE - YUSIANA WITRI - CGKD803969369214
0017. POS - ENDAH RAHAYUNINGSIH - ***
0016. POS - GAGUK HANAFI / NAZLA - 13800994639
0015. WAHANA - AJENG - 8888930368038
0014. WAHANA - ESTY DWI NURAENY - 8800003061388
0013. WAHANA - MONIQUE - 8888930368036
0012. WAHANA - WISA AMIRA MARETA - 8888930368037

0011. JNE - (HENGKY IRAWAN) - DPKBU00583712514
0010. JNE - (JOHNNY SOENARTO) MERCIES - DPKBU00583732114
0009. JNE - ALDIN - DPKBU00583702714
0008. JNE - ASTERIA - CGKD803962291114
0007. JNE - BUDI NUGRAHA DEWANTORO - CGKD803962281314
0006. JNE - FITHRIE ( BUNDANYA NADIA ) - CGKD803963241814
0005. JNE - MARLINA SARI - CGKD803963191214
0004. JNE - YUNI CITRA AMELIA - CGKD803962740114
0003. JNE - YUNI CITRA AMELIA - DPKBU00583691314
0002. MEX - EDY MASTARI - 016373
0001. POS - BERGAS NIRBITA - 13746149752


  • Kami Menggunakan Jasa Eksepedisi Jne/Pos/Wahana
  • Untuk Jasa Ekspedisi Jne/Pos/Wahana, Pengiriman Dilakukan Setiap Hari
  • Setiap Transaksi Akan Diusahakan Untuk Dikirim Ke Jasa Ekspedisi Pada Hari Yang Sama
  • Jika Hari Libur/Tanggal Merah Barang Dikirim Di Hari Kerja Berikutnya
  • Hari Libur/Tanggal Merah Slow Respon (Harap Maklum Family Time)
  • Selain Jasa Ekspedisi Jne/Pos/Wahana, Pengiriman Akan Di Jadwalkan Pada Hari Tertentu
  • Packing Aman, Rapih Dan Dibungkus Plastik
  • Untuk Kiriman Dengan Berat Volumetrik Tertentu Ditambahkan Packing Dus Diluar Dus Kemasan Produk + Sticker Fragile
  • No Resi Akan Diinformasikan Pada Malam Hari Melalui Sms/Whatsapp/Bbm

 
 
 
Oleh Bunda Salsabila
Informasi dan pemesanan via sms/whatsapp di 081310623755

Happy Customer

Testimoni

Semuada.com

We talk so much about leaving a better planet to our kids, that we forget about leaving better kids to this planet. Educate your children! Say NO to them every once in a while.  Kita terlalu banyak bicara tentang menjadikan planet ini lebih baik untuk anak-anak kita, sehingga kita lupa untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik untuk planet ini. Didiklah anak-anak anda! Katakan TIDAK kepada mereka sesekali.

 

We talk so much about leaving a better planet to our kids, that we forget about leaving better kids to this planet. Educate your children! Say NO to them every once in a while.

 

Kita terlalu banyak bicara tentang menjadikan planet ini lebih baik untuk anak-anak kita, sehingga kita lupa untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik untuk planet ini. Didiklah anak-anak anda! Katakan TIDAK kepada mereka sesekali.

Product Category

Informasi dan Pemesanan

SMS Only & Whatsapp:
0813 1062 3755
 
BBM Channel:
C003AEA89
 
PIN BB:
7C3E9A07
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
    

Find us on Social Media

 

 

 

 

Di Facebook

Di Instagram

Di Twitter

Di Pinterest

a